Välj en sida

CARBON CLEAN

AVGASMÄTARE

FÖR ATT KUNNA KONTROLLERA AVGASVÄRDENA PÅ DIN BIL HAR VI VALT ATT INVESTERA I EN AVGASMÄTARE SOM BÅDE KAN MÄTA BENSIN OCH DIESEL BILAR.

I VÅRT ARBETE FÖR ATT KUNNA MINSKA MILJÖPÅVERKAN MED HJÄLP AV ER, HAR VI VALT ATT ERBJUDA MOTORRENGÖRING ENLIGT CARBON CLEANING. DENNA METOD RENGÖR MOTORN MED HJÄLP AV H2E VÄTGAS, DETTA FRAMSTÄLLS GENOM ELEKTROLYS AV DESTILLERAT VATTEN. SÅ INGA SKADLIGA, FARLIGA ELLER AGGRESSIVA KEMIKALIER ANVÄNDS UTAN ENDAST VATTENÅNGA.

HTTPS://CARBONCLEANING.SE

INNAN OCH EFTER RENGÖRING UTFÖR MAN AVGASMÄTNING FÖR ATT KUNNA SE SKILLNADEN.

DENNA METOD GER EN RENARE FÖRBRÄNNING AV BRÄNSLET SAMT AVLÄGSNANDE AV KOLAVLAGRINGAR.

Lägre bränsleförbrukning, upp till 15%

Lägre utsläpp av farliga avgaser, upp till 75%

Högre motoreffekt

Längre motorhållbarhet