Välj en sida

Promotech

PROMOTECH AB ÄR ETT SVENSKT FÖRETAG MED VERKSAMHET INOM PRODUKTUTVECKLING AV PRESTANDAHÖJANDE SAMT BRÄNSLEBESPARANDE PRODUKTER FÖR BENSIN- SAMT DIESELDRIVNA FORDON OCH MASKINER. VÅRT HUVUDSEGMENT BESTÅR AV FRISTÅENDE PLUG-IN SYSTEM, S.K. EFFEKTMODULER SAMT UTVECKLING AV BRÄNSLEOPTIMERANDE (ECO-TUNING) PROGRAMVAROR TILL MOTORSTYRDON.

VÄL TILLVARATAGNA ERFARENHETER SEDAN GRUNDANDET 2003 HAR BYGGT UPP EN PROFFESSIONELL ORGANISATION MED GEDIGEN KOMPETENS OCH INARBETADE RUTINER, FRÅN ORDERMOTTAGNING TILL LOGISTIK OCH SUPPORT. VÄL UTVECKLADE KVALITETSPRODUKTER FÖR OMGÅENDE LEVERANS BORGAR FÖR DIN TRYGGHET OCH UPPFYLLDA FÖRVÄNTNINGAR.

Lägre bränsleförbrukning, upp till 15%

Högre motoreffekt